Govern Consell
TARIFES OBLIGÀTORIES TARIFAS OBLIGATORIAS COMPULSORY PRICES
SERVEI DE TAXI URBÀ I INTERURBÁ SERVICIO DE TAXI URBANO E INTERURBANO URBAN & INTER-URBAN TAXI SERVICE
km
Sol De 07:00 - 21:00

0,98 €

Luna De 21:00 - 07:00

1,20 €

DISSABTE A PARTIR DE LES 15 h, DIUMENGE I FESTIU
SÁBADO A PARTIR DE LAS 15 h, DOMINGO Y FESTIVO
SATURDAY FROM 15 h, SUNDAY & HOLIDAY
24 h

1,20 €

 
SUPLEMENTS SUPLEMENTOS SUPPLEMENTS

3,25 €

telefono

4,45 €

ESPERA
WAITING
Hora
sol

17,61 €

Luna DIUMENGE I FESTIU
DOMINGO Y FESTIVO
SUNDAY & HOLIDAY

21,57 €

Barco Avion

1,65 €

Euro REBUT OBLIGATORI
RECIBO OBLIGATORIO
COMPULSORY RECEIPT
Libro LLIBRE DE RECLAMACIONS
LIBRO DE RECLAMACIONES
CLAIMFORM AVAILABLE IN THE TAXI
Equipaje GRATUÍT
GRATUITO
FREE
Mascotas MASCOTES
MASCOTAS
PETS
(APROVADES PER ORDRE DEL CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DE 30 D'ABRIL DE 2009 - BOIB NÚM 67 DE 07/05/09)